POLİÜRETAN (TPU)


Termoplastik Poliüretan (TPU veya TPE-U) malzemeleri yumuşak ve sert segmentlerden oluşmaktadır. Uzun zincirli poliester/polieter dioller esnek ve yumuşak segmentleri oluşturmaktadırlar. Kısa zincirli dioller ve di-izosiyanatlar sert ya da esnemeyen segmentleri oluştururlar. Elastometik özellikler fazlara ayrılmış sistemlerin çoklu blok yapılarının bir sonucudur. 

Mükemmel aşınma direncinin, yüksek elastikiyet ile birleştirildiği sert ve yumuşak fazların kombinasyonundan oluşan bir profile sahiptir.  

TPU, kauçuk ve geleneksel termoplastik arasında bir köprüdür. 

Ürünlerde TPU kullanılması şu avantajları sağlar: 

TPU Hangi Alanlarda Kullanılır? 


Yukarı