MASTERBATCH BOYA KATKILARI


Masterbatch plastik sektöründe kullanılan önemli bir katkı malzemesidir. Masterbatch yüksek konsantrasyonda renk pigmentlerinin veya iyileştirici katkıların polimer bir taşıyıcıya yedirilmesiyle üretilen granül şeklinde sunulan bir hammaddedir. Granüle göre az tercih edilen sıvı masterbatchda mevcuttur. Herhangi bir plastik üreticisi, kendisi için özel üretilmiş veya standart bir masterbatch katkısını alarak, üretiminde kendi hammaddesiyle uygun oranlarda karıştırır ve nihai ürününü ortaya çıkarır. Üreticinin masterbatch kullanması, doğrudan renk pigmentini veya iyileştirici katkısını kullanılmasına kıyas ile birçok avantaj getirmektedir.

  • Masterbatch ile renk formülasyonu sabitlenerek süreklilik sağlanır,
  • Operasyonel maliyet avantajı sağlar,
  • Toz halinde pigment kullanmak yerine, üretimde daha temiz masterbatch granül kullanılır,
  • Üretim esnasında zaman tasarrufu sağlar.

Masterbacth, nihai ürün hammaddesine uygun seçilmiş taşıyıcı polimerin, extrüder makinada uygun sıcaklıklarda renk pigmenti veya iyileştiri katkı (uv, antislip, vb.) ile harmanlanması ve bunu takiben soğutma işlemi sonrası kesici makinada granül şeklinde kesilmesi şeklinde üretilmektedir. Masterbatch üretiminde en önemli iki kriter; pigmentin veya iyileştirici katkının taşıyıcı içersinde topaklanması önlenerek yüksek yayılım (dispersion) ve dağılım (distribution) sağlanmasıdır.


Yukarı