ELASTOMER (TPE, TPO, TPV)


Termoplastik Elastomerler (TPE) tüm plastik proses makinelerinde işlenebilen, vulkanize kauçuklar kadar kuvvetli olmalarının yanında vulkanizasyon gerektirmeyen düşük yoğunluk, geniş sertlik aralığı, dış ortam ve sıcaklık dayanımları, geri dönüşüm, düşük kalıcı deformasyon ve renklendirilebilme gibi fonksiyonel özellikleri sayesinde plastik sektöründe yüksek proses kazanımı ile kullanıcıya düşük üretim ve yatırım maliyeti sağlayan hammaddelerdir. 
TPE”ler genel olarak bir yumuşak faz bir de sert fazdan elde edilen malzemeleridir. Yumuşak faz malzemenin kauçuk malzemelere benzer esneklik, elastikiyet ve soğuk hava koşullarına dayanımını, sert faz ise termoplastik malzemelere benzer sıcaklık dayanımını, mukavemet ve işlenebilirliğini belirler. 
Bu yapıdan dolayı TPE”ler, kauçuk malzemeler gibi esneklik, elastikiyet ve hava koşullarına dayanım özelliklerine sahipken, termoplastik malzemeler gibi sıcaklık dayanımı mukavemet ve işlenebilirlik özelliklerine de sahiptirler. 


TPE”lerin yapısına göre;

• Termoplastik Vulkanizatlar (TPV)
• Stiren Blok Kopolimerleri (SBS, SEBS)
• Termoplastik Poliolifen (TPO)
• Termoplastik Poliüretan (TPU)
• Polieterblokamid Kopoliester çeşitleri bulunmaktadır.

Aynı zamanda plastik enjeksiyon ve ekstrüzyon makinelerinde işlenebilme kabiliyetine sahiptirler.
Sert, yumuşak, opak ve saydam tipler halinde termoplast bir ürün olarak üretilen PVC özellikle plastikleştirici ile işlenmiş şekilde yaygın olarak kullanılan bir malzemedir. Özgül ağırlığı 1,4 civarındadır. Bir termoplastik olarak PVC her biçimlendirme sürecine uygundur. Fiziksel özellikleri iyi olan PVC, tiplerine göre esneklik, rijitlik, yalıtkanlık, kimyasal maddelere karşı direnç gösteren yerlerde kullanımı ile önem taşımaktadır.


Yukarı